נסיונות אברהם

רמברנדט (ון ריין)   -  
שרה מתלוננת על הגר לאברהם
אברהם עומד מחוץ לביתו מול נשותיו: שרה המזדקנת והגר הצעירה. אברהם מחווה בידו לעבר שרה הפושטת את זרועותיה; הגר עומדת בשקט ובזרועות שלובות.

מקור: בראשית ט"ז  |  פרשה: לך לך
רישום דיו   |  19.05 x 30.16
מוזיאון בונט, באיון
תאריך : 1640 -  1644  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון