נסיונות אברהם

רמברנדט (ון ריין)   -  
שרה מציגה את הגר לאברהם

אברהם מתיישב במיטתו כאשר שרה אשתו נותנת לו את הגר שפחתה לאשה


מקור: בראשית ט"ז  |  פרשה: לך לך
רישום דיו וצבע מים   |  17.14 x 19.05
גלריה מורבסקה, ברנו
תאריך : 1638 -  1642  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון