לורנצו גיברטי   -  
שערי גן עדן: קין והבל

למעלה משמאל, הילדים קין והבל ליד הוריהם.למטה משמאל, הבל רועה את צאנו וקין חורש את שדהו;למעלה מימין, האחים מביאים את מנחותיהם; מתחת, קין הורג את הבל.למטה, האל מדבר עם קין מתוך ענן


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
פסל ארד   |  79 X 79
מוזיאון יצירות הקתדרלה, פירצנה
תאריך : 1425 -  1452
יצירות נוספות של לורנצו גיברטי
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון