נשים בספר שופטים - הקרבת גברים

רמברנדט (ון ריין)   -  
שמשון ודלילה
דלילה אמהית עומדת לספר את שערות שמשון במרכז התמונה, בעוד הפשלתים ממתינים משמאל מאחורי וילון.

מקור: שופטים ט"ז
רישום דיו וצבע מים
מוזיאון גרוניגן
תאריך : 1636 - 1640
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון