נשים בספר שופטים - הקרבת נשים

יאקוב הוגרס   -   שיבת יפתח
יפתח רוכב על סוס בלוויית צבאו ומגיע אל שער העיר. בת יפתח מקדמת את פניו בתוף, כאשר מאחוריה מספר נשים מנגנות בכלי נגינה שונים דוגמת חליל ותופים.

מקור: שופטים י"א
שמן על בד
המוזיאון הלאומי הגרמני, נירנברג
תאריך : 1629  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון