נסיונות אברהם

פיאטרו דה קורטונה   -  
שובה של הגר

הגר עומדת ומתחננת מול אברהם, שזרועותיו פתוחות במחווה של קבלה. מלאך מכונף מרחף מעל הגר ונוגע בראשה כסימן להגנה. במישור האחורי, שרה יושבת בחלון של מבנה מעץ, עם מבט של דחיה


מקור: בראשית טז  |  פרשה: לך לך
שמן על בד   |  123.5 x 99
מוזיאון תולדות האמנות, וינה
תאריך : 1637  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון