נשים בספר שופטים II

אמן לא ידוע   -  
שבחי הצלב הקדוש (Clm. 14159 גיליון 3v):
בת יפתח מתכופפת על מזבח, שעליו מצויר צלב. יפתח מניף חרב ומניח את ידו על ראש הנערה.

מקור: שופטים י"א
איור   |  31 x 21.5
הספריה הבווארית, מינכן
תאריך : 1170 - 1185
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון