עקדת יצחק

רמברנדט (ון ריין)   -  
קרבנו של אברהם
אברהם מכסה את פני יצחק בידו וחושף את צווארו הנער השוכב כבול ועירום על מזבח. אברהם פונה אל עבר המלאך האוחז בידו ומפיל ממנה את הסכין.

מקור:  בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  158 X 117
הרמיטג`, סנט-פטרסבורג
תאריך : 1635
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון