עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
קרבן אדם בעת מצור רעמסס ב` על אשקלון

חיילים מצריים תוקפים מגדל שבביצורי העיר הכנענית אשקלון; הכנענים פורשים את ידיהם בתפילה ובשני צדי המגדל, מקריבים ילדים כדי לקבל עזרת האלים.


תבליט אבן
מקדש קארנאק, לוקסור
תאריך : 1290 לפנה"ס - 1223 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון