סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
קיסס אל אנביאה (Diez a fol 3, f. 13v): הגירוש מגן העדן

מעל שער גן העדן, מלאך מביט משתומם על גירוש אדם, הלבוש בעלים, על ידי דמות המחזיק אלה. מחוץ לשער, למטה, נחש וטווס צועדים אחרי חוה, גם היא לבושה עלים.  לפניה איבליס.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספרית הלאומית, ברלין
תאריך : 1577
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון