עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
קיסס אל אנביאה (1985.275.43): העקדה

אברהם, עטור הילה, מרים את המאכלת בראותו המלאך ג'יבריל מתקרב עם האייל.  לפניו כורע בנו העקוד ומכוסה העיניים. משמאל עומדת דמות מחוקה חלקית – כנראה איבליס.


מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
איור צבע על קלף
הספריה האוניברסיטאית הרוורד, קמברידג'
תאריך : 1600 - 1700  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון