אדוארד ברן-ג`ונס   -  
קין רוצח את הבל

קין מניף מקל עבה ותופס בשיערו של הבל רגע לפני שהוא מכהו למוות. הבל שוכב ערום לרגלי קין ומביט למעלה בכאב בעודו מנסה למנוע את מעשהו בידיו. פניו של קין מופנים מן הצופה.  מאחור נראים מזבחות האחים: מנחת קין נותרת ללא מענה, שעה שמנחתו של הבל בוערת באש גדולה.


מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
חיתוך עץ
העולם: עשרים וחמש תמונות מאת אדוארד בורן-ג`ונס.
תאריך : 1902
יצירות נוספות של אדוארד ברן-ג`ונס
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון