ג`ון ולגה   -   קין והבל
חוה מרימה ביגון את ראשו של בנה המת. אדם עומד מאחור ומשפיל ראשו בפנים מוכות עצב. כל הדמויות לבושות בעורות.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
שמן על לוח
כנסיית בנדיקט הקדוש – הכנסיה המצויירת, הוואי
תאריך : 1899 -  1904
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון