פשטרישה אראקאווה   -   קין והבל
קין והבל מוצגים כתאומים בשתי תמונות זהות, שאחת מהן היא תמונת תשליל שצדדיה התהפכו. הבל, המופיע בתמונה הרגילה, נראה עוד חי בשל זווית הצילום, על אף שהוא כבר שוכב על הקרקע ללא רוח חיים. קין, המופיע בתמונת התשליל, אולי חי בפועל, אך בשל הצבעים הכהים נראה כצל או כרוח רפאים. אם מניחים את התמונות זו לצד זו, האחים מסתכלים זה על זה.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
תצלום

0
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון