קתרין ג`אנוס קאהן   -  
קין והבל: רצח רבין

דמות בעלת שני פרצופים יורה בדמות שניה, הנראית בשלבי נפילתה


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
רישום דיו   |  152 X 203
אוסף האמנית
תאריך : 1996
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון