נשים בספר שופטים - הקרבת נשים

מאסימיליאנו סולדני-בנצי   -  
קורבן בת יפתח
יפתח מניף את חרבו (שאבדה) מעל בתו היושבת על המזבח כשראשה מוטה לאחור. מעליה עומדת אישה מכוסה המחזיקה אותה בזרועותיה במבט נוגה. מאחור נראים חרב, שריון וקסדה התלויים בעץ שדוף.

מקור: שופטים י"א
פסל ארד   |  46 x 43.8 x 27.6
מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק
תאריך : 1722
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון