אמן לא ידוע   -  
קוסמוגנסיס מאת גיורגיוס כומנוס(Ms. 1187, f. 17v): מות קין
למך אוחז בקשת ויורה בדמות המסתתרת בין השיחים, אותה הוא מפרש בטעות כחיה. בנו הקטן מתקדם לעבר הנצוד ועומד לגלות שמדובר בקין.

מקור: בראשית ד`; מדרש תנחומא, פרשת בראשית, סימן י"א  |  פרשה: בראשית
איור צבע
ספריית מנזר סנטה קתרינה, סיני
תאריך : 1500 -  1600
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון