קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
פרעה וחילו טובעים בים סוף
המלאך גבראיל מוסר כתב הרשעה לפרעה וחייליו הטובעים בים. משמאל, בני ישראל ומשהבקבוצה אחת ונשי ישראל בקבוצה שניה עומדים וצופים מהחוף משמאל, וניצולים מצריים נמלטים בימין.

מקור: שמות י"ד -  ט"ו  |  פרשה: בשלח
שמן ולכה על קרטון   |  395 x 622
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1700 -  1800
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון