חלום יעקב

אמן לא ידוע   -  
פרחי הסיפורים (Fr. 55, f. 18v): חלום יעקב

יעקב ישן על אבן מעל גבעה פורחת לרקע עיר רחוקה. מאחוריו מיתמר סולם ארוך שנישא מהאדמה ועד לאל שנגלה מתוך מובלעת אדומה שנפערת בשמים. על הסולם עולים ויורדים מלאכים מכונפים בלבוש לבן, כאשר האל מוצג בדמות אדם זקן בעל כתר וגלימת מלכות.   

שימו לב: חפשו במקור התמונה לפי Fr. 55, 18v.


מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת , פריז
תאריך : 1475  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון