שיר השירים

ויליאם ראסל פלינט   -  
שיר השירים אשר לשלמה

מלך שלמה יושב על כס בתוך נוף שופע. למעלה משמאל נראות חומות ירושלים. הוא מעביר פרי לאשה יפה השוכבת לרגליו בשמלה לבנה ארוכה. שלוש משרתות מטפלות בו ובה.


איור צבע

תאריך : 1909
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון