עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקידת יצחק
עקידת יצחק מוצגת כסצינה משפחתית ולא כסצינה המתרחשת בין אב ובן בלבד: אברהם ויצחק, לבושים בכותונות וגלימות, עומדים אל מול מזבח בוער. אברהם מחזיק סכין בצמוד לראשו של יצחק. יצחק מושיט את ידיו הבלתי קשורות בתפילה. מעל המזבח עומדת שרה, המסתכלת, מחווה בידה ומחזיקה חפץ. האיל עומד קשור לעץ מתחת ליד האל, המופיעה מעל שני סכינים.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
רישום ע"פ ציור פרסקו
הנקרופוליס של באגאוואט, קפלת השלום, נווה המדבר חרגה
תאריך : 300 - 400
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון