עקדת יצחק

דינה שנהב   -   עקידת יצחק

יצחק שוכב על מזבח בוער ואברהם עומד קרוב עם סכין. יד מלאך מופיעה מתוך השמיים, ואיל עומד ליד עץ קטן. שני הנערים מחכים משמאל יחד עם החמור. מעל הגירסה של פסיפס בית אלפא מופיעה כתובת נזעמת.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
אקריליק על בד   |  100x120
אוסף האמנית
תאריך : 1994
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון