עקדת יצחק

  -   עקידת יצחק

יצחק שוכב עירום על מזבח; מעליו עומד אברהם, סכין בידו, ומסתכל מעלה אל עבר המלאך המושיט יד לעצור אותו. במישור האחורי שרה מופיעה, מאחורי עץ שאליו קשור אייל.  מלאך נוסף מרחף מעליהם ומחווה לכיוון אירועים טרגיים מהמשך תולדות עם ישראל וביניהם, ישו נושא את צלבו.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  23.0 x 23.5
מוזיאון לאומי מרק שאגאל, ניס
תאריך : 1960 - 1965
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון