עקדת יצחק

ג`ורג` סיגל   -   עקידת יצחק
יצחק שוכב על אדמה מסולעת, מסתכל מעלה אל אברהם. אברהם מסתכל מטה לעבר יצחק, כאשר ידיו מאוגרפות בצידיו.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסל גבס   |  213.36x274.32x259.08
בניין הלנה רובינשטיין, מוזיאון תל אביב, תל אבי
תאריך : 1973
יצירות נוספות של ג`ורג` סיגל
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון