עקדת יצחק

משה שאה מזרחי   -   עקדת יצחק

ברגיסטר העליון, יצחק שוכב על המזבח ומלאך עוצר את יד אברהם. מימינם יש איל בסבך. ברגיסטר האמצעי אברהם אוחז במאכלת ובלפיד. יצחק, נושא על גבו עצי העולה,  בעוד שני הנערים מעשנים ומשגיחים על החמור.


מקור:  בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
הדפס אבן   |  41x55
מוזיאון מאגנס, ברקלי
תאריך : 1920  בקירוב
יצירות נוספות של משה שאה מזרחי
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון