עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקדת יצחק
אברהם מרים סכין מעל יצחק, שראשו מכופף לעבר אברהם. מעליהם מלאך יורד ומחזיק איל. הדמויות משתלבות יחד כדי ליצור עמוד. 

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסל
כנסית מנזר סנט מרי, סוייאק
תאריך : 1130  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון