עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקדת יצחק

במרכז הפרוכת שוכב יצחק על מזבח ואברהם עומד מעליו עם סכין. בצד השני של המזבח עומד איל קטן ומעליו מרחף מלאך.


מקור: וירא, בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פרוכת לארון קודש, בד רקום בסיבים מתכתיים   |  95 X 45
המוזיאון היהודי של שוויץ, בזל
תאריך : 1747
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון