עקדת יצחק

פרד טרנה   -   עקדת יצחק

מרקם הידים, פרושות בתחינה וקמוצות בעצירה, נע ממעלה למטה לאורך "ציר העולם" של המאכלת. נוצות המלאך וקרני האייל משקפות את הידים הפרושות גם הן. הם אברהם וגם המלאך מביטים השמימה לישועה, ואילו יצחק פונה אל הצופה. הציור כולו מעגלי, ומהווה יקום נפרד.


מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
רישום דיו

תאריך : 1978
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון