עקדת יצחק

דוד אהרונסון   -   עקדת יצחק
יצחק שוכב אדיש על המזבח, ואברהם, במבע הזוי ולבוש בגלימה טקסית עומד לנעוץ בו סכין ולהקריבו לאל. אברהם ויצחק מלווים על ידי שני נערים המחזיקים את אחת מרגליו של יצחק באוויר. מלמעלה מגיחה דמות ערמומית המחווה לעבר אברהם ומשמאל נראית יד העומדת לעצור את אברהם ממעשה ההקרבה. על המזבח חקוקות דמויות אדם בתנוחות שונות.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
אנקאוסטיק על עץ   |  137.2 x 121.9
האוסף של ד"ר וגב` ארל סטון
תאריך : 1957
יצירות נוספות של דוד אהרונסון
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון