עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקדת יצחק
:אברהם מניף סכין מעל גופו של יצחק, גבר צעיר, השוכב על המזבח. מלאך מכונף יורד מן הרקיע ופורש את זרועותיו. מימין נראה איל קטן שקרניו אחוזות בענפים. למעלה מופיע כתר מלכות שמתחתיו עין בורקת, המסמלים את נוכחות האלורום הודו.  

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פרוכת לארון קודש, בד רקום בסיבים מתכתיים   |  86.5 x 44.5
המוזיאון היהודי, ניו יורק
תאריך : 1875
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון