עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקדת יצחק
אברהם נראה רוקד כאשר הוא תופס את ראשו של יצחק מניף סכין. יצחק מוצג כילד ערום השוכב על גבו מעל המזבח, ידיו ורגליו קשורות יחד. מן העבר השני מגיח מן העננים מלאך מכונף שעוצר את מעשה ההקרבה: הוא מצביע על איל ארוך קרניים, הרועה ליד עץ.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
כסף מובלט
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1800 -  1820
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון