עקדת יצחק

פאול טרוגר   -   עקדת יצחק
מלאך מכונף בדמות ילד שולח ידו אל זרועו המונפת של אברהם, רגע לפני שהתכוון להרוג את יצחק באמצעות החרב שבידו. אברהם, גבר חסון וחשוף גוף, לופת את ראשו של יצחק, נער צעיר היושב על המזבח בידיים משוחררות. למרגלות אברהם ניצב האיל, שעומד להיות מוקרב במקום יצחק.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסל   |  66.5 X 36X 27
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1700 -  1720
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון