עקדת יצחק

קריסטיאן דיטריך   -   עקדת יצחק
אברהם ויצחק עוצרים בדרך לעקידה. יצחק משעין על הקרקע את העצים שהוא נושא עימו ומקשיב בשלוות נפש להסבר אביו כי "אלהים יראה לו השה". יש לשים לב לשינויים מן המקור, רישום של רמברנדט מ1645, ובין השאר מיקומו של יצחק על סף תהום.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
שמן על בד
אוסף מר וגב. וים פלדהויסן, הולנד
תאריך : 1734
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון