עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   עקדת יצחק
האל מגיח מצוהר שמיימי ומורה לאברהם, המחזיק בסכין ואוחז בשיער יצחק, לחדול ממעשה ההקרבה של בנו. בידו השניה מצביע האל על השה, העומד מאחורי אברהם על מנת שיוקרב במקום יצחק. יצחק, המוצג כילד קטן, יושב שפוף על המזבח כשידיו כפותות ועיניו מכוסות.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
גילוף שנהב
מוזיאון הקתדרלה, סלרנו
תאריך : 1080 - 1100
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון