עקדת יצחק

יואכים סקובגארדס   -  
עקדת יצחק על הר המוריה
למטה משמאל: אברהם ויצחק עולים במעלה ההר; אברהם נושא עששית ומטה ואילו יצחק, המוצג כנער בוגר, נושא על גבו את עצי העולה.
למעלה: אברהם כורע בהסתירו את פני יצחק, השוכב מאחוריו בחזה חשוף. מלאך מכונף תופס בידו של אברהם והסכין נשמטת מידו. מימין נראה איל הקורבן, כשקרניו אחוזות בסבך ענפים.
למטה מימין: שרה מקבלת את פניהם של אברהם ויצחק עם שובם ממסע העקידה. שרה מחבקת את בנה ואילו אברהם מניח את ידו על יצחק ופונה בידו השניה מעלה, כמודה לאל על ישועתו הבלתי צפויה.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פרסקו
קתדרלת גברתנו, ויבורג
תאריך : 1900 -  1913
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון