מרטן ון היימסקרק   -  
שמונת האשרים: ענותנותו של משה

משמאל, משה עטור קרניים ומחזיק במטהו והאשה הכושית מחווים בידיהם בתגובה לקריאת התיגר של אהרון, לבוש בבגדי הכהן הגדול ומרים, העומדת אחריו.  מימין, משה, אהרון ומרים עומדים מחוץ לאוהל מועד ובפנים נראה דמות אלהית זוהרת.  ברקע משמאל, בין אהרון לאשה הכושית, שתי תמונות מהמשך הסיפור: למטה, אהרון כורע לפני משה ומתחנן על נפשה של מרים ולמעלה, מרים מטוהרת מן הצרעת.


פרשה: בהעלותך
תחריט

תאריך : 1566  בקירוב
יצירות נוספות של מרטן ון היימסקרק
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון