אמן לא ידוע   -  
עליית הנביא אליהו השמיימה באש
למעלה:  אליהו, האוחז מגילה קדושה בידו, נישא לשמים ע"י מרכבה הרתומה לארבעה סוסים מכונפים אדומים.
למטה:  אלישע מביט מעלה אל עבר אליהו כשהוא מניף את אדרת אליהו. מימין אלישע, עתה עטור הילה, מכה באדרת אליהו את מי הירדן הנחצים לשניים.

מקור: מלכים ב` ב`
אייקון מצויר
אוסף ד"ר ס. אמברג הרצוג, קוליקן, שוויץ
תאריך : 1680 -  1700
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון