מארק שאגאל   -   עגל הזהב
בני ישראל סובבים את עגל הזהב, אשר עומד על מזבח, ומריעים בשמחה.

מקור: שמות ל"ב  |  פרשה: כי תשא
תחריט

תאריך : 1956
יצירות נוספות של מארק שאגאל
       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון