אמן לא ידוע   -  
ספר תהילים (M.43, f. 27vb): עץ ישי

למטה, ישי המעוטר בהילה שוכב במיטה ומחזיק עמוד מרכזי עם תמונות של דוד המנגן נבל, שלמה עם חרב, מריה האם וישו.  מסביב לעמוד מרכזי זה נראים נביאי התנ"ך עם משה המחזיק את לוחות הברית, למעלה בצד שמאל. במסגרת החיצונית יש תמונות של חסידי ישו ויורשיהם ותמונות נוספות של מירה וישו.


איור צבע על קלף
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1212 - 1220
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון