אמן לא ידוע   -  
ספר התהילים (Codex 61, f. 206r): ריקוד מרים

מימין, מרים, פזורת השער ולבושת שמלה רקדנית, רוקדת ומנגנת מקושים. משמאל, קבוצת גברים מלווה אותה במחיאות כפיים ומאחוריהם עומד משה עם מטהו.


מקור: שמות ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
מנזר הפנטוקרטור, הר אתוס
תאריך : 800 - 900  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון