אמן לא ידוע   -  
ספר שעות (M. 156, fol. 51r, פרט): בת שבע רוחצת

בת שבע מתרחצת בבריכה ליד מזרקה מרשימה, כאשר שתי משרתות עומדות בקרבה. דוד, חובש כתר ועטוי גלימה מפוארת, עומד בידיים משולבות וצופה בבת שבע ממרפסת סמוכה. 


מקור: שמואל א` י"א
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1500  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון