שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
ספר התפילות של גרימני (Ms. lat. I 99, f. 831): גן נעול

למטה בימין, גן מגודר ובתוכו מזרקה מוזהבת, ורדים ושושנים. במרכז, מלאך מחזיק מראה המשקפת את באר המים החיים.  מעל משמאל, מגדל דוד ומימין, שער השמים.


איור צבע על קלף
הספריה הלאומית מרסיאנה, ונציה
תאריך : 1510 - 1520  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון