נשים בספר שופטים - הקרבת גברים

אמן לא ידוע   -  
ספר התהלים של לואי הקדוש (Lat. 10525, f. 48): יעל מקבלת את פני סיסרא; יעל משרתת את סיסרא; מותו של סיסרא
תמונה המתארת שלושה שלבים במעשה יעל וסיסרא:
א.      (משמאל) יעל מזמינה לאוהלה את סיסרא, העומד מולה בבגדי לוחם כשחרב בידו
ב.      (באמצע) יעל מוזגת חלב לגביע סיסרא. סיסרא מתפרקד על קרקע האוהל. על ראשו כתר ללא קסדה.
ג.        (מימין) רגע לפני הריגת סיסרא: יעל נועצת ברקתו של סיסרא הישן יתד ומניפה בידה השניה מקבת גדולה על מנת להרגו.

מקור: שופטים ד` - ה`
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת , פריז
תאריך : 1270  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון