אמן לא ידוע   -  
ספר התהלים של לואי הקדוש (Lat. 10525, f. 21v): התגשמות נבואות יוסף; חלום פרעה
פרעה, חבוש כתר ולבוש בבגדי מלכות, יושב על כס מלכותו. שר המשקים עומד לצדו ומגיש לו גביע יין. שר האופים, עיניו מוכסות וידיו כבולות, נתלה בגרדום.
מימין: פרעה ישן במיטתו, חלומו מתואר מעליו: שבע פרות יפות מראה רובצות על שפת היאור משמאל ואילו מימין רועות באחו שבע פרות דקות בשר.
שימו לב:  חפשו במקור התמונה לפי Latin 10525, f. 21v

מקור: בראשית מ` - מ"א  |  פרשה: מקץ
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1270  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון