אמן לא ידוע   -  
ספר התהלים של לואי הקדוש (Lat. 10525, f. 20): חלומות שר המשקים ושר האופים
משמאל: שר המשקים ושר האופים ישנים בישיבה כשחלומותיהם משורטטים מעליהם: מעל שר המשקים נראית גפן פורחת שהצמיחה שלושה ענפים. שר המשקים סוחט מן הגפן לתוך גביע גדול. מעל שר האופים נראים שלושה סלי לחמים ששלושה עופות אוכלים מתוכם. מעל הסל השלישי צופה ראשו של יוסף. חומת הכלא מקיפה אותם.
מימין: יוסף עומד מול שר המשקים ושר האופים היושבים לרגליו ופותר את חלומם בתוך הכלא.

מקור: בראשית מ`  |  פרשה: מקץ
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1270  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון