אמן לא ידוע   -  
ספר התהילים של שרל הקירח (Lat. 1152, כיסוי אחורי): נתן נוזף בדוד
ברגיסטר התחתון מימין, איש עשיר עומד עם עדרו ומשמאל איש עני מחזיק את הכבשה היחידה שלו. ברגיסטר העליון מימין, הנביא נתן מוכיח את המלך דוד, אשר עומד עם ידיו פרוסות. בת שבע עומדת מאחורי דוד, וגופתו של אוריה שוכבת בין שני הרגיסטרים.

מקור: שמואל ב` י"ב
גילוף שנהב
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 850
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון