נשים בספר שופטים - הקרבת נשים

  -  
ספר התהילים של לואי הקדוש (Lat. 10525, f. 54): קורבן יפתח
משמאל: בת יפתח כורעת ברך על גבעה בידיים סופקות ומקוננת על בתוליה. לצידה עומדות שלוש בנות לוויה, ששתים מהן מביטות בה ומצטרפות אליה בבכיה.
מימין: יפתח, בלבוש לוחם, מניף חרב מעל בתו, אשר כורעת מעל מזבח בעינים פקוחות ובידיים צמודות.


מקור: שופטים י"א
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת , פריז
תאריך : 1270  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון