אמן לא ידוע   -  
ספר התהילים הפריזאי (Grec 139, f. 422v): משה מקבל את לוחות הברית
מימין: משה עומד לצד הסנה הבוער לאחר שהשיל את נעליו. הוא מביט מעלה אל עבר האל (המוצג ע"י יד שמקרינה אלומת אור) ומצביע אל פיו לומר לא איש דברים אנכי."
משמאל, למעלה: משה עולה לפסגת הר סיני ומקבל מיד האל את התורה, המוצגת כלוח לבן.
למטה: בני ישראל מתייצבים בתחתית ההר, המיוצג ע"י גבר ערום.

מקור: שמות ג`; כ"ד  |  פרשה: משפטים
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 900 - 1000
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון