אמן לא ידוע   -  
ספר התהילים הפריזאי (Grec 139, f. 136v) : נתן נוזף בדוד
בצד שמאל, דוד יושב על כס מלכותו ונראה מוטרד עם ידו השמאלית על ראשו וידו בזמן שנתן עומד מולו עם ידו הימנית מורמת בהוכחה. בצד שמאל דוד שוכב מכופף על הרצפה מיואש עם ידיו פרוסות כאשר בתשבע מסתכלת עליו בדאגה.
 

מקור: שמואל ב` י"ב
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 900 - 1000
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון