רב האמן של רוהן   -  
ספר השעות של רוהאן (Lat. 9471) : דחיית מנחתו של קין
קין, שחום ומזוקן, מחזיק באלומה שדופה, בעוד הבל הבהיר והלבוש לתפארה מרים את כבשו אל על. יד האלהים מביעה העדפה כלפי הבל ומנחתו.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1430 - 1435
יצירות נוספות של רב האמן של רוהן
     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון